Δελτίο Τύπου «Απάντηση σε βολές κατά της ΟΜΚΕ»

2. Ιούλιος, 2019 Ανακοινώσεις, Βίντεο

 


       Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) συνιστά κοινωνικοσυνδικαλιστική μη κερδοσκοπική δευτεροβάθμια οργάνωση, μέλη της οποίας είναι σήμερα 18 πρωτοβάθμια σωματεία κωφών και βαρήκοων της χώρας μας. Παράλληλα, η ΟΜΚΕ αποτελεί, με τη σειρά της, μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, (ΕΣΑμεΑ), του τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης όλων των πολιτών με αναπηρία και επίσημα αναγνωρισμένου κοινωνικού εταίρου της Ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

       Η ΟΜΚΕ βρίσκεται διαρκώς στις επάλξεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των κωφών και βαρήκοων πολιτών, με κεντρικό άξονα την επικοινωνιακή πρόσβασή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και την ισότιμη μεταχείρισή τους. Το πάγιο, καίριο και κεντρικό αίτημα της προσβασιμότητας αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια «βεντάλια» που ξεδιπλώνεται σε επιμέρους εκφάνσεις, δεδομένου ότι ο πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων ατόμων είναι ιδιαίτερα ανομοιογενής. Προγλωσσικά κωφοί – βαρήκοοι, μεταγλωσσικά κωφοί – βαρήκοοι, κωφοί – βαρήκοοι με ακουστικό βαρηκοΐας ή με κοχλιακό εμφύτευμα, χρήστες της νοηματικής γλώσσας ή κωφοί – βαρήκοοι με προφορικό λόγο και πολλές άλλες επιμέρους ομάδες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και τις ξεχωριστές επικοινωνιακές τους ανάγκες, τις οποίες η ΟΜΚΕ αντιμετωπίζει με σεβασμό και αναδεικνύει εξίσου, χωρίς αποκλεισμούς ή αξιολογικές προσεγγίσεις.

       Η έμπρακτη υποστήριξή μας απέναντι στις πάσης φύσεως επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών και βαρήκοων πολιτών πιστοποιείται μέσα από τους αδιάκοπους αγώνες και τις πολυσχιδείς διεκδικήσεις μας, στις οποίες πάντα συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές προσβασιμότητας, όπως είναι η παροχή νοηματικής γλώσσας, υποτιτλισμού και χειλεανάγνωσης.

       Με μεγάλη έκπληξη όμως αντιμετωπίζουμε μια «επιθετική» συμπεριφορά από μερίδα κωφών – βαρήκοων ατόμων, τα οποία καθημερινά  βάλλουν κατά των – επί δεκαετίες -προσπαθειών μας, προσπαθώντας να εκμηδενίσουν το τεράστιο έργο που προσφέρει η ΟΜΚΕ. Μοναδικό τους επιχείρημα είναι η κάθετη αντίθεσή τους στη χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, η οποία μάλιστα με τον νόμο 4488/2017 (άρθρο 65, παρ. 2) αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική. Καθημερινά αναρτώνται δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και στον τύπο, υποτιμητικά σχόλια και προσβλητικές θέσεις κατά των μελών μας αλλά και της ίδιας της ΟΜΚΕ και των καταστατικών οργάνων της, στο όνομα μιας δήθεν διαφορετικής ιδεολογίας αλλά στην πραγματικότητα εξυπηρετώντας ίδια συμφέροντα.

       Κατόπιν των ανωτέρω, η ΟΜΚΕ δηλώνει ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του, να πιστεύει και να υπερασπίζεται ό,τι εκείνος επιλέγει, όμως καταδικάζει χωρίς περιστροφές τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες δεν προάγουν κανένα όφελος για τον πληθυσμό των κωφών – βαρήκοων, αντιθέτως τον διχάζουν.

       Η φιλοσοφία της ΟΜΚΕ και κατ’ επέκταση η δράση της εδράζεται στον πλουραλισμό και στην ανάδειξη της πολλαπλότητας των αναγκών των κωφών – βαρήκοων ατόμων, με απώτερο στόχο την καθολική πρόσβαση και την ικανοποίηση, σε τελική ανάλυση, του αναφαίρετου δικαιώματός τους για ισότιμη ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό το δύσκολο, αλλά και όμορφο «ταξίδι» είναι να παραμένουμε ενωμένοι και συσπειρωμένοι, με αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό, σε διαρκή εγρήγορση και πάντα με δυναμισμό για νέους αγώνες και νέες κατακτήσεις.

Ετικέτες: