Δήμος Θεσσαλονίκης – Ψυχολογική Υποστήριξη στην Ε.Ν.Γ.Παρακάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η παρακολούθηση της εν λόγω εκπομπής πραγματοποιείται μέσω των υποτίτλων που παρέχονται.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.