Διερμηνεία Ε.Ν.Γ. σε Προεκλογικές Συγκεντρώσεις Πολιτικών Κομμάτων

21. Ιανουάριος, 2015 Ανακοινώσεις

  • Η κατάσταση θα ανανεώνεται κάθε φορά που κάποιο Πολιτικό Κόμμα ενημερώνει για την ημερομηνία της Προεκλογικής του Συγκέντρωσης με Διερμηνεία Ε.Ν.Γ.
  • Τελευταία ενημέρωση: 22/01/2015