Ανασύνθεση Γενικού Συμβουλίου της ΟΜ.Κ.Ε.


Σας ενημερώνουμε για τη νέα σύνθεση του Γ.Σ. της ΟΜ.Κ.Ε., όπως προέκυψε μετά τη συνεδρίασή του το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013.