Ανακοίνωση για τη θέση παρουσιαστή-τριας Δελτίου Ειδήσεων Ε.Ν.Γ. – ΚΥΔΩΝ TV

9. Σεπτέμβριος, 2015 Ανακοινώσεις

Το τηλεοπτικό κανάλι ΚΥΔΩΝ TV, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα άτομο για την παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.). Το Δελτίο μεταδίδεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 18:30’ (κατά προσέγγιση) και απαιτείται ο/η παρουσιαστής/τρια να βρίσκεται στον σταθμό τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα για προετοιμασία.

Όσοι Κωφοί-Βαρήκοοι ενδιαφέρονται για τη θέση -οι οποίοι γνωρίζουν καλά την Ελληνική Γλώσσα και είναι χρήστες της Ε.Ν.Γ.- παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν με e-mail στη διεύθυνση hfd@otenet.gr ή με φαξ στον αριθμό 210-5233968, μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Η επιλογή θα γίνει από το κανάλι ΚΥΔΩΝ TV από μία λίστα που θα προετοιμάσει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, βάσει του άρθρου 6 παρ. 13 εδ. ε του Ν. 3592|2007.