Αγγελία Εργασίας για Κωφούς-Βαρήκοους


Η εταιρεία Dirigo αναζητά κωφούς ή βαρήκοους υποψήφιους με υψηλά προσόντα για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας ενισχύοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς αποκλεισμούς και μιας κουλτούρας που σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και κινητοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Τίτλος: Υπάλληλος Καταχώρισης Δεδομένων

Απαραίτητα Προσόντα:
Γνώση της ελληνικής νοηματικής, η γνώση της διεθνούς νοηματικής θα εκτιμηθεί
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί
Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
Δυνατότητα να εργάζεται ανεξάρτητα χωρίς ιδιαίτερη επίβλεψη
Ομαδικό πνεύμα

Για αιτήσεις εδώ:
https://jobmeup.gr/job/dirigo-%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-2/