3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» – Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών

21. Απρίλιος, 2015 Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Φορέα «Εσαεί εν Ροή» και τη Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας, διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού». Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 και η είσοδος-συμμετοχή σε αυτό θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους.

Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων ή πλήρων άρθρων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω internet, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής που θα βρείτε στο site της Γραμματείας του Συνεδρίου, στο http://www.esai.gr/DHIAproceedings.html. Περιλήψεις, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από σωστά συμπληρωμένες ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής, δεν θα γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν εργασίες προς αξιολόγηση, μέχρι τις 20 Μαΐου 2015, ώστε αυτές να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου.
Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων παρατίθενται συνημμένα.