2ήμερο Συνέδριο για την εκπαίδευση Κωφών ενηλίκων ως πρότυπα Κωφών και για την ευρύτερη κοινωνία


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ υλοποιεί το έργο «Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Σύνδεσμοι της Ίδιας Αλυσίδας»
«Sign Links» https://signlinks.eu/

Το συνέδριο θα είναι επιμορφωτικό και ενημερωτικό και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρες 10:00’ – 18:00’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου (Κ.Ε.Σ), τόσο δια ζώσης όσο και με ζωντανή μετάδοση.

Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν!

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Θα υπάρχει διερμηνεία στην ομιλούμενη ελληνική γλώσσα και στα Διεθνή Νοήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook & Instagram

Συνημμένα, το ΔΤ – Πρόσκληση.

DT 2HMERO SYNEDRIO SIGN LINKS THESSALONIKH