Αναβολή εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2021


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις Εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2021

Έπειτα από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΜ.Κ.Ε, λόγω των συνεχών απαγορεύσεων που εξακολουθούν να ισχύουν με εντολή των Αρμόδιων Αρχών, όσον αφορά στο θέμα του Κορωνοϊού που εξακολουθεί να πλήττει όλη την
Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθη απόφαση να αναβληθεί η διενέργεια των προγραμματισμένων εξετάσεων Επάρκειας της περιόδου Μαρτίου 2021.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα προσδιοριστούν προ της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2021 και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, ακολουθώντας πάντα τις σχετικές οδηγίες των φορέων υγείας.

Οι υποψήφιοι, δεδομένου ότι έχουν καταβάλει τα εξέταστρα για την εξεταστική που αναβάλλεται, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια και θα πρέπει να αναμένουν ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για τις νέες ημερομηνίες.

Στη διάθεση σας,
ΟΜ.Κ.Ε.
Τηλ.επικ : +306986998410
email : omke.eparkeia.eng@gmail.com