Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»

29 Μάιος, 2020 Ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»

Την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης εργασίας. Στη συζήτηση, που διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα και ήταν πολύ γόνιμη, συμμετείχαν επιπλέον ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ΓΓ Δημόσιας Τάξης, ο κ. Γιώργος-Μάριος Καραγιάννης, Αναπληρωτής ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γαργάλης, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ο κ. Λάμπρος Λάμπρου, εκπρόσωπος της εταιρείας Accenture Technology, καθώς και εκπρόσωποι πολλών υπηρεσιών της Αστυνομίας (της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κ.ά.), των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με τα αιτήματα της ΟΜΚΕ. Με αυτόν τον τρόπο τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες και συζητήθηκαν εκτενώς με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα πρακτικές λύσεις, όπως:

  •  απρόσκοπτη επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων πολιτών με την Άμεση Δράση,
  • καθολική προσβασιμότητα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112,
  • εκπαίδευση των Αστυνομικών στην ελληνική νοηματική γλώσσα,
  • δημιουργία και χορήγηση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) κάρτας βασικής επικοινωνίας με κωφούς-βαρήκοους πολίτες.


Η εταιρεία Accenture γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει καταρτίσει για την καθολική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό, τον οποίο προσφέρει ως χορηγία στην ΟΜΚΕ και ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως πραγματική και υλοποιήσιμη λύση.

Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»

22 Μάιος, 2020 Ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο γραφείο του τελευταίου. Στη συζήτηση, που διεξήχθη σε πολύ δημιουργικό κλίμα, ο κ. Σίμψης εξέθεσε τα βασικά αιτήματα των κωφών και βαρήκοων πολιτών που άπτονται της αρμοδιότητας του συγκεκριμένου Υπουργείου και τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

– απρόσκοπτη επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων πολιτών με την Άμεση Δράση
– πλήρης προσβασιμότητα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112
– εκπαίδευση των Αστυνομικών, εν ενεργεία και νεοδιοριζόμενων, στη βασική γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ευαισθητοποίησή τους ως προς τον τρόπο προσέγγισης κωφών και βαρήκοων πολιτών και ενημέρωσή τους ως προς τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα επίκειται συνάντηση όλων των αρμόδιων φορέων, στην οποία θα συμμετάσχει και αντιπροσωπία της ΟΜΚΕ, ώστε τα παραπάνω ζητήματα να εξεταστούν κατά περίπτωση και να χαραχτεί ένα σχέδιο υλοποίησής τους.

Η 3Κ 2020 προκήρυξη ΑΣΕΠ με 27 θέσεις για ΑμεΑ και συγγενείς απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο

15 Μάιος, 2020 Ανακοινώσεις
Η 3Κ 2020 προκήρυξη ΑΣΕΠ με 27 θέσεις για ΑμεΑ και συγγενείς απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

Στις θέσεις περιλαμβάνονται 18 για άτομα με αναπηρία 50% και 9 για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης επισυνάπτονται.