1.3.1 Εγγραφή Χρήστη


Εφόσον ο προς απογραφή χρήστης δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή κωδικούς ΓΓΠΣ (taxisnet), θα πρέπει να εγγραφεί μέσω του πεδίου ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ – Χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ – Εγγραφή Χρήστη και να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα.

Αν ο χρήστης είναι ήδη απογεγραμμένος στο ΚΕΠΑ (δηλαδή έχει καταθέσει παλιότερα αίτημα μέσω Υποκαταστήματος), οφείλει να συμπληρώσει τον Αριθμό Μητρώου ΚΕΠΑ που διαθέτει και να δηλώσει στο σχετικό πεδίο πως θα εξεταστεί ο ίδιος. Αν δεν είναι απογεγραμμένος στο ΚΕ.Π.Α. αλλά επιθυμεί να καταθέσει αίτηση και να εξεταστεί ο ίδιος, συμπληρώνει την ένδειξη «Θα εξεταστώ ο ίδιος» και αφήνει το πεδίο του Αριθμού Μητρώου ΚΕ.Π.Α. κενό.

Πατώντας το εικονίδιο της δισκέτας (Αποθήκευση) πάνω αριστερά στη γραμμή εργασιών της φόρμας, τα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την εγκυρότητά τους. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το αίτημα θα αποθηκευτεί και ο χρήστης θα λάβει στην οθόνη του τον αριθμό αιτήματος. Στην συνέχεια εκδίδεται αποδεικτικό το οποίο ο πολίτης θα μεταβεί σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τμήμα Μητρώου και θα παραλάβει κλειδάριθμο. Ο Κλειδάριθμος είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1.3.2 του παρόντος εγχειρίδιου. Βήμα απαραίτητο προκειμένου ο χρήστης να εισέλθει στην κυρίως εφαρμογή.

Εικόνα - Εγγραφή Νέου Χρήστη χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ
Εικόνα: Εγγραφή Νέου Χρήστη χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ

 

Εγκύκλιος ΙΚΑ και Εγχειρίδιο Οδηγιών – Εισαγωγή
1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ
     1.1 Ασφαλισμένοι ΙΚΑ που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
1.2 Νέοι Χρήστες με Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.2.1 Εγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ
     1.2.2 Επανεγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ Λόγω απώλειας συνθηματικού ή εισαγωγής νέων προσωπικών στοιχείων
1.3 Νέοι Χρήστες χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.3.1 Εγγραφή Χρήστη
     1.3.2 Ενεργοποίηση Χρήστη
     1.3.3 Επανεγγραφή Χρήστη
1.4 Προσθήκη Έμμεσων Μελών