1.1 Ασφαλισμένοι ΙΚΑ που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ


Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην εφαρμογή με τους κωδικούς που διαθέτουν για τις άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αν δεν διαθέτουν κωδικούς, μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfreg.cfm

Σε περίπτωση που ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, αν ήδη είστε απογεγραμμένοι στα ΚΕΠΑ και υπάρχει ΑΜ ΚΕΠΑ (είχατε καταθέσει, αίτηση στο παρελθόν για να εξεταστείτε από τις υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας), δεν χρειάζεται κανένα άλλο βήμα για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. To Όνομα Χρήστη, το Συνθηματικό και ο Κλειδάριθμος του χρήστη παραμένουν ίδια με εκείνα του λογαριασμού ΙΚΑ.

Αν, όμως, δεν έχετε ποτέ υποβάλει αίτημα για εξέταση από Υγ.Επιτροπή ΚΕΠΑ στο παρελθόν, θα πρέπει πρώτα να δηλώσετε κάποια παραπάνω στοιχεία, μέσω της επιλογής «Χρήστες ΙΚΑ – Μη Απογεγραμμένοι ΚΕΠΑ»

Εικόνα - Πιστοποίηση Χρηστών ΙΚΑ

Εικόνα: Πιστοποίηση Χρηστών ΙΚΑ

Στη συνέχεια το σύστημα θα αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από τα μητρώα του ΙΚΑ ώστε να προσυμπληρώσει μέρος των πεδίων στη φόρμα εγγραφής. Πατώντας το εικονίδιο της δισκέτας (Αποθήκευση) πάνω αριστερά στη γραμμή εργαλείων της φόρμας, τα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την εγκυρότητά τους. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το αίτημα θα αποθηκευτεί και ο χρήστης θα ενεργοποιηθεί απευθείας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει δυνατότητα εισόδου στην κυρίως εφαρμογή Αιτήματος Πιστοποίησης. To Όνομα Χρήστη, το Συνθηματικό και ο Κλειδάριθμος του χρήστη παραμένουν ίδια με εκείνα του λογαριασμού ΙΚΑ.

Εικόνα - Εγγραφή Χρήστη ΙΚΑ – Μη Απογεγραμμένου στο ΚΕΠΑ

Εικόνα: Εγγραφή Χρήστη ΙΚΑ – Μη Απογεγραμμένου στο ΚΕΠΑ

Και στις δυο περιπτώσεις (είτε καταφεύγει ο χρήστης πρώτη φορά στις υπηρεσίες του ΚΕ.Π.Α., είτε έχει καταθέσει αιτήσεις και παλαιότερα), μπορεί να προσθέσει τον/την σύζυγό του και/ή τα ανήλικα τέκνα του στον λογαριασμό, μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.4 αυτού του εγχειριδίου.

 

Εγκύκλιος ΙΚΑ και Εγχειρίδιο Οδηγιών – Εισαγωγή
1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ
     1.1 Ασφαλισμένοι ΙΚΑ που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
1.2 Νέοι Χρήστες με Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.2.1 Εγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ
     1.2.2 Επανεγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ Λόγω απώλειας συνθηματικού ή εισαγωγής νέων προσωπικών στοιχείων
1.3 Νέοι Χρήστες χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.3.1 Εγγραφή Χρήστη
     1.3.2 Ενεργοποίηση Χρήστη
     1.3.3 Επανεγγραφή Χρήστη
1.4 Προσθήκη Έμμεσων Μελών