2010 – 2011


Πραγματοποιήθηκε Γενικό Συμβούλιο για τον ετήσιο απολογισμό οικονομικών και δραστηριοτήτων. Επίσης, οι εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω μη επαρκών υποψηφίων, πήρε παράταση για το επόμενο έτος με νέες προσθήκες δυο μελών μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας. Πραγματοποιήθηκαν Ομιλίες, Σεμινάρια, Συναυλία στην Νοηματική Γλωσσά καθώς και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια γεγονότα.

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Κωτσάκη
Αντιπρόεδρος: Χρυσάνθη Περπερίδου
Γραμματέας: Όλγα Δαλέκου
Ταμίας: Αδαμαντία Κανάγια
Σύμβουλος: Γιώργος Κολπονδίνος

Posted in: Ιστορία της Νεολαίας