Άρθα Κατηγορίας

Ανακοινώσεις Επάρκειας


Προκήρυξη Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2018.pdf Κανονισμός Διενέργειας Εξετάσεων Επάρκειας στην Ε.Ν.Γ.pdf

62

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2017. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf Πρόγραμμα Αθήνας.pdf  ορθή επανάληψη 01/11/17

38

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2017. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

44

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Απριλίου 2017. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf Πρόγραμμα Αθήνας.pdf

68

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2016. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

42

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2016. Πρόγραμμα Αθήνας.pdf Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.pdf

47