Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων»


    Την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, συναντήθηκε στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελο Συρίγο. Αντικείμενο της συζήτησής τους αποτέλεσαν τα εξής – ιδιαίτερα σημαντικά για τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες – ζητήματα:

• Ενίσχυση του Προγράμματος Διερμηνείας της ΟΜΚΕ για την πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι ο κωδικός του Υπουργείου Εργασίας για την επιχορήγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει αφαιρεθεί από τον Προϋπολογισμό του και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποκλεισμού τους από τις σπουδές τους
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (notetaking, speech to text, Velotype, απομαγνητοφώνηση, ετεροχρονισμένος υποτιτλισμός κλπ.), με σκοπό την καθολική πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στα πανεπιστήμια
• Απαλλαγή των κωφών και βαρήκοων από το κριτήριο γνώσης ξένης γλώσσας στα μεταπτυχιακά προγράμματα
• Πιστοποίηση των κωφών εκπαιδευτών ελληνικής νοηματικής γλώσσας
• Πιστοποίηση των διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας

    Ο υφυπουργός κ. Άγγελος Συρίγος τόνισε ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο και σε προτάσεις από την ΟΜΚΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν τα ζητήματα που ετέθησαν.