Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017

4. Σεπτέμβριος, 2017 Ανακοινώσεις

Το επισυναπτόμενο έγγραφο είναι η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο χρόνος έκδοσης των νέων καρτών δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.