Συνεργασία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

17. Ιούλιος, 2018 Ανακοινώσεις

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 έγινε με πρωτοβουλία του WinCancer μια πρώτη συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελου Φιλόπουλου και του προέδρου της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Σίμψη και της Γεν. Γραμματέας κας Πηνελόπης Φέτση, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών που νοσούν από καρκίνο.

Σε ένα κλίμα συνεργασίας συζητήθηκαν τα παρακάτω:

  • Η δυνατότητα των κωφών και βαρήκοων πολιτών να έχουν διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας κατά τη νοσηλεία τους στα αντικαρκινικά νοσοκομεία.
  • Η δημιουργία οπτικού υλικού (βίντεο) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με το οποίο να δίνονται οδηγίες – πληροφορίες σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και γενικότερα τον καρκίνο.
  • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Η πρώτη συνάντηση ήταν άτυπη, αλλά τέθηκαν τα θεμέλια για μία πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία στο άμεσο μέλλον.