Πρόσβαση Κωφών-Βαρήκοων πολιτών στο οπτικοακουστικό υλικό των υποψήφιων κομμάτων και βουλευτών

12. Ιανουάριος, 2015 Ανακοινώσεις

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της ΟΜ.Κ.Ε. σχετικά με την ελλιπή πρόσβαση των κωφών-βαρήκοων πολιτών στο οπτικοακουστικό υλικό των υποψήφιων κομμάτων και βουλευτών.