Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Νοεμβρίου 2022


Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Νοεμβρίου 2022.