Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 23η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών


 

Το Δελτίο Τύπου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD)
https://wfdeaf.org/news/un-23-sept-as-international-day-of-sign-languages/