Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών – Σάββατο 10/03 στο Υπουργείο Παιδείας

8. Μάρτιος, 2018 Ανακοινώσεις, Συνέδρια

Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών
Σάββατο, 10 Μαρτίου , 2018

Yπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
στην αίθουσα “Ζακλίν ντε Ρομιγί” Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα: https://goo.gl/forms/iYcUhh8PRztOceEY2