Επικαιροποιημένο υπόμνημα της ΕΣΑμεΑ για την ουσιαστική ανασυγκρότηση του ΚΕΠΑ

10. Ιούλιος, 2014 Ανακοινώσεις, Ε.Σ.Α.μεΑ.

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή που απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με θέμα: «Επικαιροποιημένο υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την ουσιαστική ανασυγκρότηση του ΚΕΠΑ».