Εγκύκλιος για τις μετεγγραφές 2020

21. Οκτώβριος, 2020 Ανακοινώσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καθορίζονται όλες οι διαδικασίες μετεγγραφών και μετακινήσεων.

Η εγκύκλιος επισυνάπτεται.