Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία

6. Μάιος, 2014 Ανακοινώσεις

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο, που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με τις διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία.