Απογραφή Κωφών – Βαρήκοων Εκπαιδευτικών

17. Δεκέμβριος, 2014 Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 2134/13-11-2014 επιστολή της, η ΟΜ.Κ.Ε. όρισε Υπεύθυνους Επιτροπής Κωφών Εκπαιδευτικών τους κκ. Ρίκκου Θεόδωρο και Δρίτσα Σταματίνα.
Πρώτο μέλημα των υπευθύνων αποτελεί η απογραφή όλων των Κωφών & Βαρήκοων Εκπαιδευτικών όλων των Ειδικοτήτων, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πανελληνίως, για να μπορέσει να γίνει μια καταμέτρηση ανά ειδικότητα και βαθμίδα.
Ζητάμε την αρωγή σας στη συλλογή αυτών των πληροφοριών και την κοινοποίηση και προώθηση των προθέσεων των Υπευθύνων της Επιτροπής Εκπαιδευτικών σε μία προσπάθεια να καταγραφούν απόψεις, αιτήματα και δικαιώματα και να ομαδοποιηθούν ανά κλάδο και ειδικότητα. Στόχος: μία καλύτερη εργασιακή συνθήκη και φυσικά καλύτερη εκπαίδευση για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές.

Επισυνάπτεται η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων που απευθύνεται στους Κωφούς – Βαρήκοους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, οι οποίοι καλούνται αφού τη συμπληρώσουν, να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail hfd@otenet.gr έως τις 31/1/2015.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Υπεύθυνους Επιτροπής Κωφών Εκπαιδευτικών: κ. Ρίκκου Θεόδωρο [e-mail: thrikkou@windowslive.com] και κα Δρίτσα Σταματίνα [e-mail: dritsamatina@gmail.com].

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη βοήθειά σας.