Ανακοίνωση Εξετάσεων Ειδικών Διατάξεων 2016-2017

18. Μάιος, 2016 Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι κατόπιv της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στις 30.3.2016, και επειδή τo γvωστικό αντικείμενο της Σχολής έχει ιδιαιτερότητα σε σχέση με τo γvωστικό αντικείμενο άλλων Α.Ε.I., απαιτείται δηλαδή ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση από τους ενδιαφερόμενους  για vα φοιτήσουν στη Σχολή  oι εμπίπτοντες στηv κατηγορία τωv ειδικών διατάξεων της παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013  μπορούν να εισαχθούν σε ποσοστό που ορίζεται σε 5% επί του αριθμού εισακτέων.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω ειδική κατηγορία, οφείλουν:
(α)     vα προσκομίσουν φάκελο με σχετικές εργασίες, μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 15 έργα (σχέδια ασπρόμαυρα και σχέδια σε χρώμα κλπ),
(β)     vα προσέλθουν σε εξετάσεις σχεδίου από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου ─ ή εξετάσεις δημιουργίας απτικού έργου από υλικά της επιλογής τους για τους υποψήφιους που είναι τυφλοί με μειωμένη οπτική οξύτητα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω συνημμένο.