ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

28. Σεπτέμβριος, 2017 Ανακοινώσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν  μαθήματα κατάρτισης στις παρακάτω ειδικότητες του  Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στην Αθήνα, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)
2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER – DEVELOPPER/VIDEO GAMES) (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)

ΑΘΗΝΑ
1.Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής
Διεύθυνση: Πίνδου 27
Τηλέφωνο: 210 2842826
Ώρες: 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.
Email: iekagparaskevisea@gmail.com

2.Δ.ΙΕΚ Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου και Χείρωνος, Μεταμόρφωση(1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης)
Τηλέφωνο: 210 2842826, 210 2850916
Ώρες: 10.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Περίοδος αιτήσεων από 25-9-2017 έως 29-9-2017

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι  προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν:

  1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ  και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
  2. Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
  3. Απολυτήριο Β΄/βάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου, κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄κύκλου, ή ισότιμου τίτλου).