1.4 Προσθήκη Έμμεσων Μελών


Μέσω αυτής της επιλογής, ο απογεγραμμένος χρήστης δύναται να προσθέσει έμμεσα μέλη (σύζυγο ή τέκνα) για τα οποία μπορεί να δημιουργήσει αργότερα αίτημα για εξέταση πιστοποίησης αναπηρίας (ανεξάρτητα αν έχει επιλέξει να εξεταστεί ο ίδιος). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει πρώτα δημιουργήσει (και ενεργοποιήσει, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο) τον λογαριασμό του μέσα από την παρούσα εφαρμογή. Το πρώτο βήμα για να εισάγει έμμεσα μέλη είναι να πιστοποιηθεί στη σχετική οθόνη συμπληρώνοντας τον Κωδικό Χρήστη (username) και το Συνθηματικό (password) με τα οποία απογράφηκε.

Η δήλωση έμμεσων μελών μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Εικόνα - Πιστοποίηση Χρήστη ΚΕΠΑ

Εικόνα: Πιστοποίηση Χρήστη ΚΕΠΑ

Η κυρίως οθόνη καταχώρησης των Έμμεσων Μελών απαρτίζεται από:

• Μια επικεφαλίδα με κάποια βασικά στοιχεία του ΆμεσαΠεδία που απαιτούν εισαγωγή προσωπικών στοιχείων του πολίτη.
• Μια Υπεύθυνη Δήλωση η οποία είναι υποχρεωτικό να τσεκαριστεί στο σχετικό πεδίο ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
• Τις επιμέρους ενότητες όπου συμπληρώνονται τα Στοιχεία της Συζύγου και των Τέκνων.

Προκειμένου να δηλωθούν Τέκνα, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα υποχρεωτικά στοιχεία της συζύγου για επαλήθευση της συζυγικής σχέσης και κατόπιν να πατήσει το κουμπί «Επόμενο». Εάν επιθυμεί να εξεταστεί (και) ο/η σύζυγος, είναι υποχρεωτικό να επιλεχθεί το πεδίο «Θέλετε να δηλώσετε τη σύζυγο σας;», οπότε θα εμφανιστεί πλαίσιο εισαγωγής των αναλυτικών στοιχείων της συζύγου. Αν είναι επιθυμητό να εξεταστεί ο/η σύζυγος και διαθέτει ήδη Αριθμό Μητρώου ΚΕ.Π.Α., αυτός πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά στο σχετικό πεδίο.

Με το πάτημα του κουμπιού «Επόμενο», ο χρήστης καλείται στη συνέχεια είτε να εισάγει ένα ή περισσότερα τέκνα. Δηλώνονται αποκλειστικά και μόνο τα τέκνα για τα οποία είναι αναγκαίες οι υπηρεσίες του ΚΕ.Π.Α..

Με το κουμπί «Προσθήκη Τέκνων», συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία που θα του ζητηθούν στο σχετικό πλαίσιο ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι μέλη της οικογένειάς του, ανοίγει η κυρίως οθόνη για τη δήλωση όσων στοιχειών του τέκνου δεν μπορούν να αντληθούν άμεσα από Μητρώα του Δημοσίου.

Μετά τη δήλωση συζύγου και/ή τέκνων, η διαδικασία ολοκληρώνεται με το κουμπί «Αποθήκευση».

Εικόνα - Προσθήκη Έμμεσων Μελών

Εικόνα: Προσθήκη Έμμεσων Μελών (Βήμα Α’)

 

Εγκύκλιος ΙΚΑ και Εγχειρίδιο Οδηγιών – Εισαγωγή
1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ
     1.1 Ασφαλισμένοι ΙΚΑ που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
1.2 Νέοι Χρήστες με Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.2.1 Εγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ
     1.2.2 Επανεγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ Λόγω απώλειας συνθηματικού ή εισαγωγής νέων προσωπικών στοιχείων
1.3 Νέοι Χρήστες χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.3.1 Εγγραφή Χρήστη
     1.3.2 Ενεργοποίηση Χρήστη
     1.3.3 Επανεγγραφή Χρήστη
1.4 Προσθήκη Έμμεσων Μελών