1.3.2 Ενεργοποίηση Χρήστη


Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από πολίτες που δεν είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ, είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν με Κλειδάριθμο που παραλαμβάνεται από Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο χρήστης ακολουθεί την επιλογή «Νέοι Χρήστες – Χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ – Ενεργοποίηση» και εισάγει στην οθόνη που θα εμφανιστεί τον Κωδικό Χρήστη, το Συνθηματικό και τον Κλειδάριθμο. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η ενεργοποίηση, θα αποκτήσει δυνατότητα εισόδου στην κυρίως εφαρμογή Αιτήματος Πιστοποίησης. Θα μπορεί επίσης να προσθέσει τον/την σύζυγό του και/ή τα ανήλικα τέκνα του στον λογαριασμό, μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.4 αυτού του εγχειριδίου.

Εικόνα - Ενεργοποίηση Λογαριασμού Νέου Χρήστη χωρίς ΓΓΠΣ

Εικόνα: Ενεργοποίηση Λογαριασμού Νέου Χρήστη χωρίς ΓΓΠΣ

 

Εγκύκλιος ΙΚΑ και Εγχειρίδιο Οδηγιών – Εισαγωγή
1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ
     1.1 Ασφαλισμένοι ΙΚΑ που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
1.2 Νέοι Χρήστες με Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.2.1 Εγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ
     1.2.2 Επανεγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ Λόγω απώλειας συνθηματικού ή εισαγωγής νέων προσωπικών στοιχείων
1.3 Νέοι Χρήστες χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.3.1 Εγγραφή Χρήστη
     1.3.2 Ενεργοποίηση Χρήστη
     1.3.3 Επανεγγραφή Χρήστη
1.4 Προσθήκη Έμμεσων Μελών