2006 – 2008


Το 2006 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση Νεολαίας Κωφών όπου συγκεντρώθηκαν νεαροί Κωφοί από όλη την Ελλάδα όπου εκλέχτηκε νέα Επιτροπή λειτουργώντας έως το 2008. Σε αυτό το διάστημα τέθηκαν οι βάσεις για την ομαλή της λειτουργιά, διοργανώθηκαν εκδρομές, ομιλίες και διάφορες ακόμα δράσεις.

Πρόεδρος: Γαρυφαλλία Σπύρου
Αντιπρόεδρος: Άννα Γαιτανή
Γραμματέας: Ευανθία Πλαχούρα
Ταμίας: Θεοδώρα Μοιρασγέντη
Σύμβουλοι: Παναγιώτης Κατσιπίδης, Γιάννης Ζυμβραγουδάκης

Posted in: Ιστορία της Νεολαίας