1996 – 2000


Η πρώτη Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1996 και σε αυτό το χρονικό διάστημα διοργάνωσε διάφορες δράσεις και δραστηριότητες, όπως το Ελεύθερο Κάμπινγκ, έχοντας παράλληλα και συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις Νεολαίας Κωφών.

Πρόεδρος: Γιώργος Πρόμπονας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Δαγρές
Γραμματέας: Ιωάννης Γιάλλουρος
Σύμβουλοι: Θεόδωρος Ντέλλης, Γιώργος Γκιντίκας
Mε μερικές ανασυνθέσεις: Γιώργος Μαρωπάκης, Λευτέρης Μηνάς, Τάκης Μέλλιος, Αρτεμησία Παντελάκη

Posted in: Ιστορία της Νεολαίας