Δελτίο Τύπου Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος     Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), ως δευτεροβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση και μέλος της ΕΣΑμεΑ, είναι η έναρξη διαλόγου με την Πολιτεία αναφορικά με τη σύσταση του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και την τοποθέτηση κωφού – βαρήκοου Προέδρου σε αυτό.

     Προκειμένου να επιτευχθεί το αίτημά της, η ΟΜ.Κ.Ε., ως επίσημος συνομιλητής με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, ανάμεσα στις οποίες και η καταδίκη του άρθρου 87, του Ν. 4368/2016, το οποίο ζήτησε να αποσυρθεί, καθώς προκαλεί ΚΑΤΑΦΩΡΗ διάκριση σε βάρος των κωφών – βαρήκοων ατόμων, ενώ ακόμα και σήμερα συνεχίζει να ασκεί τις κατάλληλες πιέσεις για την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου.

     Μεμονωμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, οι οποίες εν μέρει ταυτίζονται με τα αιτήματα της ΟΜ.Κ.Ε., δεν πετυχαίνουν τίποτα παραπάνω από τη διάσπαση της κοινότητας των κωφών – βαρήκοων πολιτών. Η ΟΜ.Κ.Ε. καλεί το σύνολο των μελών της να στηρίξει ενέργειες που γίνονται μέσα από τα νομίμως εκλεγμένα όργανά της και τις δημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται απαρέγκλιτα βάσει του καταστατικού της.

Δελτίο Τύπου Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος