1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ


Η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eKEPA

Μέσω της εφαρμογής αυτής αποκτώντας λογαριασμό χρήστη οι πολίτες έχουν την δυνατότητα:

• Να Υποβάλλουν Αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας για ΑΥΕ και ΒΥΕ
• Να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους που έχουν ήδη καταθέσει στο
ΚΕΠΑ
• Να ενημερώνονται για την Ημερομηνία εξέτασης τους από την αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή
• Να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας
• Να δίνουν εντολή κοινοποίησης του Αποτέλεσματος Γνωστοποίησης Αναπηρίας στον φορέα επιλογής τους .

Λογαριασμό μπορούν να αποκτήσουν και άτομα που δεν επιθυμούν να εξεταστούν τα ίδια από το ΚΕ.Π.Α., αλλά επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εξέτασης για τον/την σύζυγο και/ή τα ανήλικα τέκνα τους.

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα εγγραφής με τρεις τρόπους

• Ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
• Πολίτες οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxisnet)
• Πολίτες οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxisnet)ή ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος ΙΚΑ και Εγχειρίδιο Οδηγιών – Εισαγωγή
1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ
     1.1 Ασφαλισμένοι ΙΚΑ που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ
1.2 Νέοι Χρήστες με Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.2.1 Εγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ
     1.2.2 Επανεγγραφή Χρήστη ΓΓΠΣ Λόγω απώλειας συνθηματικού ή εισαγωγής νέων προσωπικών στοιχείων
1.3 Νέοι Χρήστες χωρίς Κωδικούς ΓΓΠΣ
     1.3.1 Εγγραφή Χρήστη
     1.3.2 Ενεργοποίηση Χρήστη
     1.3.3 Επανεγγραφή Χρήστη
1.4 Προσθήκη Έμμεσων Μελών