1. Εφαρμογή Πιστοποίησης Χρηστών για Αίτημα ΚΕΠΑ

Η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eKEPA

Μέσω της εφαρμογής αυτής αποκτώντας λογαριασμό χρήστη οι πολίτες έχουν την δυνατότητα:

• Να Υποβάλλουν Αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας για ΑΥΕ και ΒΥΕ

• Να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους που έχουν ήδη καταθέσει στο
ΚΕΠΑ

• Να ενημερώνονται για την Ημερομηνία εξέτασης τους από την αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή

• Να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας

• Να δίνουν εντολή κοινοποίησης του Αποτέλεσματος Γνωστοποίησης Αναπηρίας στον φορέα επιλογής τους .

Λογαριασμό μπορούν να αποκτήσουν και άτομα που δεν επιθυμούν να εξεταστούν τα ίδια από το ΚΕ.Π.Α., αλλά επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εξέτασης για τον/την σύζυγο και/ή τα ανήλικα τέκνα τους.

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα εγγραφής με τρεις τρόπους

• Ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΙΚΑ ΕΤΑΜ

• Πολίτες οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxisnet)

• Πολίτες οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικούς της ΓΓΠΣ (taxisnet)ή ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Posted in: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΕΠΑ