Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ Β΄ Φάση – 2014


Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με την εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους».