Επιτυχόντες Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιούνιος – Ιούλιος 2015

Συνημμένα θα βρείτε την ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου – Ιουλίου 2015.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 27/07/2015 και ώρα 15:00′.