Επιτυχόντες Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Οκτωβρίου 2021


Συνημμένα θα βρείτε την ονομαστική κατάσταση επιτυχόντων εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

Επιτυχόντες Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Οκτωβρίου 2021