Διακήρυξη για τη Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / Declaration on the Constitutional Recognition of Greek Sign Language


Ελληνική έκδοση

(English version below)
Φίλες και φίλοι,
Εκ μέρους του γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλαδος (OM.K.E.), σας παρουσιάζουμε τη διακήρυξη της ΟΜ.Κ.Ε. και σας καλώ να στηρίξετε το πάγιο αίτημα των κωφών, των βαρήκοων και γενικά όλων των χρηστών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας προκειμένου να αναγνωριστεί η νοηματική γλώσσα με άρθρο στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Με εκτίμηση,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜ.Κ.Ε.

  •  Για να υπογράψετε την Διακήρυξη ηλεκτρονικά πατήστε εδώ.


Η ομιλία σε κείμενο

Πατήστε εδώ

Γεια σας φίλες και φίλοι κωφοί βαρήκοοι κι όλοι όσοι χρησιμοποιείτε νοηματική διερμηνείς γονείς που ξέρουν νοηματική, που έχουν παιδιά κωφών.
Σας ανακοινώνουμε ότι η ΟΜΚΕ άρχισε μεγάλο αγώνα για την αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Τι ακριβώς εννοούμε; Όλα αναφέρονται στην σχετική ιστοσελίδα της ΟΜΚΕ. Εδώ θα σας παραθέσουμε κάποια παραδείγματα.
Πρώτον, η ΕΝΓ να είναι ισότιμη με την Ελληνική Γλώσσα. Δεύτερον, θέλουμε ο καθένας να μπορεί να χρησιμοποιεί την ΕΝΓ χωρίς αποκλεισμό, χωρίς διάκριση, χωρίς καταπίεση. Θέλουμε ο καθένας να μπορεί να μαθαίνει την ΕΝΓ με στόχο την πλήρη ένταξή του στην κοινωνία. Θέλουμε χωρίς εμπόδια πλήρης πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στα κοινωνικά, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Θέλουμε την αναγνώριση των κωφών και βαρήκοων σε όλη την Ελλάδα να έχουν δίγλωσση εκπαίδευση, στην ΕΝΓ και στην Ελληνική Γλώσσα, και στις δυο γλώσσες. Ακόμη θέλουμε προώθηση κι ενίσχυση υπηρεσιών που αφορούν την ΕΝΓ όπως το Πρόγραμμα Διερμηνείας ΕΝΓ κι άλλα. Θέλουμε ακόμη την αναγνώριση και υποστήριξη των διερμηνέων ΕΝΓ. Ακόμη θέλουμε την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος με σκοπό την έρευνα και διδασκαλία της ΕΝΓ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τμήματα πανεπιστημίων που μαθαίνεις τη διδασκαλία της Αγγλικής της Γαλλικής της Γερμανικής αλλά και της Ελληνικής Γλώσσας. Αλλά δεν υπάρχει καν τμήμα για τη διδασκαλία της ΕΝΓ. Για όλα αυτά, η ΟΜΚΕ διεκδικεί από την Βουλή των Ελλήνων να ψηφιστεί νέο άρθρο στο Σύνταγμα της Ελλάδας που θα αναφέρει: «Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την Ελληνική Γλώσσα. Η Πολιτεία υποχρεούται να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών». Αυτή η διακήρυξη της ΟΜΚΕ ανακοινώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής τη Πέμπτη 12/12/2013. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Ο αγώνας μας άρχισε. Ελάτε, διαδώστε το νέο στους φίλους και συγγενείς σας. Πείτε τους να υπογράψουν τη διακήρυξη με έναν από τους δυο τρόπους: (1) στα έγγραφα συλλογής υπογραφών που υπάρχουν στα Σωματεία και στην ΟΜΚΕ, (2) μέσω της ιστοσελίδας που περιέχει τη διακήρυξη, τον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε εδώ στην ιστοσελίδα μας. Ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξετε το αίτημά μας, το χρόνιο αίτημα όλων των κωφών, των γονέων και των ακουόντων που χρησιμοποιούν ΕΝΓ αλλά και των βαρήκοων που θέλουν να τη μάθουν για να έχουν όλοι επικοινωνία με όλον τον κόσμο.

Ελπίζουμε στη στήριξή σας. Ευχαριστώ εκ μέρους του Γενικού Συμβουλίου.
Γεια σας.

Posted in: Η ομιλία σε κείμενο

English Version

Dear friends,
On behalf of the Board of the Hellenic Federation of the Deaf (HFD), we are presenting you the Declaration of the HFD (see the below video in International Sign) and I call you to support the application of the deaf persons, hard of hearing persons and in generally all Sign Language users so that the Greek Sign Language will be recognized by adding a new article in the Constitution of the Hellenic Republic.

Sincerely yours,
Yannis YALLOUROS
HFD President

  •  You can electronically sign the Declaration here.