Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

22 Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2021.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 25-01-2021 και λήξης η 31-10-2021.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

Να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη ιατρού με κώφωση στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης

19 Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις
Να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη ιατρού με κώφωση στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης

Κύριε Υπουργέ,

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούςβαρήκοους πολίτες μέσω των 15 (δεκαπέντε) Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την απόρριψη πρόσληψης ειδικευόμενου ιατρού χειρουργικής από το Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, με την αιτιολογία ότι λόγω της κώφωσης δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το γεγονός αυτό παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδη δικαιώματα και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση εις βάρος των κωφών-βαρήκοων πολιτών, αλλά και των ΑμεΑ γενικότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη:
το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012, «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι αποδεκτή σε μια αγοράς εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες.

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας,
β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της αποκατάστασης των παραπόνων,

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο»

την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση» του ν. 4443/2016 «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, …»,

ζητάμε να εξετάσετε το ανωτέρω ζήτημα και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη του εν λόγω ιατρού στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης και να μπορέσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του σε αυτό.

Βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sign Links

12 Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sign Links

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος προσκαλεί Κωφούς όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SignLinks «Κωφοί ενήλικες σύμβουλοι ως πρότυπα ρόλου, μέντορες για τον κόσμο των ακουόντων: Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στις πρακτικές και το ρόλο των ενηλίκων Κωφών, ως συμβούλων, πρότυπα ρόλου, μέντορες για την υποστήριξη των οικογενειών κωφών παιδιών και των επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης των κωφών, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ακουόντων γονέων στην νοηματική γλώσσα. Η εκπαίδευση Κωφών ενηλίκων στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και κατάρτισης ως πρότυπα ρόλου, μέντορες και δάσκαλοι νοηματικής γλώσσας.

Τα κριτήρια για την ένταξη και επιλογή των υποψηφίων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Κωφών Μοντέλων Ρόλων είναι:
Η συμπλήρωση της αίτησης εδώ: https://forms.gle/XLt3qyzLjtC85Nk6A
– Μια συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής επιλογής των ομάδων με τον Τάκη Κορδονούρη, την Σπυριδούλα Καρίπη και τον Βασίλη Κουρμπέτη.

Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα των 10 ατόμων. Το ένα τμήμα θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως και το δεύτερο τμήμα μόνο εξ αποστάσεως. Η δια ζώσης βιωματική εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης κυρίως Σάββατα 5 με 9 μμ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00’

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση θα γίνει με την πλατφόρμα edx των πανεπιστημίων Harvard και MIT και η ανάπτυξη της πλατφόρμας από την OpenPedia.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης από την ΟΜΚΕ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο e-mail: sl@signlinks.eu