ΦΕΚ: Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

13 Φεβρουάριος, 2019 Ανακοινώσεις
ΦΕΚ: Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε το υπ. αρ. 17/07-02-2019 ΦΕΚ:
Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 62

Τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα.

Συνημμένα, το ΦΕΚ.

COSMOTE Ειδική προσφορά για Κωφούς-Βαρήκοους πολίτες – Μεταβολές

11 Φεβρουάριος, 2019 Ανακοινώσεις
COSMOTE Ειδική προσφορά για Κωφούς-Βαρήκοους πολίτες – Μεταβολές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πακέτο που προσφέρεται ως ειδική προσφορά σε Κωφά και Βαρήκοα άτομα, θα γίνουν οι παρακάτω μεταβολές οι οποίες αυξάνουν τις παροχές.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η ειδική προσφορά διατίθεται πλέον με νέα, βελτιωμένα χαρακτηριστικά, στο ίδιο πάγιο:
5GB,
2000 SMS,
2000’ βιντεοκλήσεων (και κλήσεων ομιλίας),

  •  27€/μήνα, με 24μηνη δέσμευση.

Οι συνδρομητές που έχουν λάβει την αρχική έκδοση της ειδικής προσφοράς, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα νέα χαρακτηριστικά, όταν έρθει η στιγμή της ανανέωσης του προγράμματός τους.

2. Νέα στοιχεία αποστολής δικαιολογητικών:

– FAX : 2106373261
– e-mail: oteshopath@ote.gr
Τα παλιά στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν ενεργά έως και την Παρασκευή 8/2/2019.

Τα παραπάνω έχουν μεταφερθεί και στο ενημερωτικό video στη νοηματική:

Με τη συνημμένη αίτηση χρειάζεται να αποστείλετε επίσης:

1) Αντίγραφο της γνωμάτευσης από το ΚΕΠΑ, εφόσον πιστοποιεί την ύπαρξη αναπηρίας κώφωσης ή βαρηκοΐας σε ποσοστό από 67% και πάνω.
2) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου

Την Αίτηση & τα Αντίγραφα Γνωμάτευσης & ΑΔΤ/ Διαβατηρίου, μπορείτε να τα αποστείλετε:
στο Ε-mail: oteshopath@ote.gr ή στο Fax: 2106373261

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και για τη νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης μέσω video στη νοηματική, η οποία πλέον διατίθεται σε όλα τα καταστήματα COSMOTE.

Συνημμένα θα βρείτε:

Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜ.Κ.Ε. με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

8 Φεβρουάριος, 2019 Ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜ.Κ.Ε. με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θεανώ Φωτίου, είχε την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019 αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Σίμψη και τον Β’ Αντιπρόεδρο, κ. Παναγιώτη Κορδονούρη. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Ταμίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κ. Κωνσταντίνος Γαργάλης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η βιωσιμότητα του Προγράμματος Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, το επίδομα κώφωσης – βαρηκοΐας και το επίδομα βαριάς αναπηρίας.

Η Υπουργός επικοινώνησε με τους συναρμόδιους για τα παραπάνω θέματα Υπουργούς και διαβεβαίωσε ότι θα συνηγορήσει υπέρ της επίλυσής τους, καθώς αναγνωρίζει πως ειδικά στο θέμα του επιδόματος, οι κωφοί – βαρήκοοι πολίτες έχουν υποστεί κατάφωρες αδικίες, γεγονός που απαιτεί την άμεση διόρθωσή τους.

Συνημμένα, το Δελτίο Τύπου.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 με έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ από την Περιφέρεια Αττικής

4 Φεβρουάριος, 2019 Ανακοινώσεις
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 με έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ από την Περιφέρεια Αττικής

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων για την έκπτωση του 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 6-2-2019 και λήξης η 5-4-2019.